Korröfestivalen 2024

 

Hjälp oss hjälpa!

Nöbbele BK har återigen fått förtroendet att sköta delar av Korröfestivalen. 

Därför behöver vi nu er hjälp att lösa uppgiften!
Ert arbete ger föreningen ett tillskott i kassan och hjälper oss att fortsatt driva verksamheten! Er hjälp är ovärderlig!

Under årets festival har vi ansvar för följande uppgifter:
1. Bygga och riva festivalens tält. Måndag-tisdag (22-23/7) och söndag-måndag (28-29/7), 09:00 - 15:00, Lunch ingår. 
2. Bygga scengolv. Tisdag (23/7), 15:00-19:00. 
3. Café - Sköta servering och kassa i festivalens café, Onsdag-lördag (24-27/7), flertalet pass. 
4. Parkeringen - Ta emot festivalens bilburna gäster och hjälpa dem tillrätta på parkeringen. Torsdag-lördag (25-27/7), flertalet pass. 
5. Servering - Behjälplig med servering i festivalens mattält. Torsdag-lördag (25-27/7), flertalet pass.
6. Pizzan - Servering och kassa i festivalens pizzeria. fredag-lördag (26-27/7), flertalet pass. 

Kan man inte ställa upp ett helt pass så finns det möjlighet att ställa upp under delar av passen, det är då viktigt att notera vilka tider man kan vara behjälplig under passet! 

Klicka på länken och fylla i för- och efternamn på det pass som ni kan ställa upp under. 

Schema Korröfestivalen 2024

För mer information eller frågor, kontakta Henrik Ragnarsson, 0768-80 73 73 alt. henragfast@gmail.com 

Tack för att ni ställer upp!